10/ بهمن/ 1401

وبینار “تغییر فرم مساجد” با دانشگاه تکنولوژی وین

29/ اردیبهشت/ 1401

وبینار “تفاوت ها و فصل مشترک، تئوری در چهار اپیزود با رضا دانشمیر، علیرضا تغابنی، یاسر موسی پور و پویان روحی”