وبینار “تفاوت ها و فصل مشترک، تئوری در چهار اپیزود با رضا دانشمیر، علیرضا تغابنی، یاسر موسی پور و پویان روحی”